Výnos investora se v dlouhodobém horizontu skládá ze 2 složek. Tou první je alfa, která nám v podstatě říká, jaká je schopnost investora generovat výnos bez ohledu na příznivý vývoj trhů. Lze říci, že alfa tedy vyjadřuje míru umu investora. Druhou částí je beta, která říká, jak velká páka je při obchodování využita a jak rizikové instrumenty […]